fbpx

Nagrody Młode Gwiazdy Rynku Finansowego

Młode Gwiazdy Rynku Finansowego 2020

Oddaj Swój Głos do 08 Czerwca!

Ruszyła kolejna edycja wielkiego konkursu ZMID oraz Gazety Giełdy Parkiet! Na rynku finansowym z pewnością dużą rolę odgrywa doświadczenie. Młodsi pracownicy częściej wykazują się jednak przebojowością i wnoszą świeże spojrzenie na rynek finansowy czym potrafią zawstydzić nawet największych wyjadaczy. 

Spośród wszystkich zgłoszeń, do etapu głosowania zakwalifikowało się 18 kandydatów z 12 firm. Przypominamy, że zgodnie z założeniami, każdy kandydat jest w wieku od 26 do 35 lat, jest pracownikiem powiązanych z rynkiem finansowym oraz jest zatrudniony w zgłaszającej go instytucji ponad 1 rok. Głosowanie na najlepszych potrwa od 08.05.2020 do 08.06.2020 roku do godz. 20:00!

Jak przebiega głosowanie? 

Głosowanie jest otwartym głosowaniem internetowym, realizowanym za pośrednictwem strony gwiazdyfinansow.pl. Każdy ma prawo zagłosować na jednego kandydata lub kandydatkę spośród wszystkich zgłoszonych i zakwalifikowanych do etapu głosowanie osób. Zwyciężają trzy osoby, które uzyskają największą liczbę głosów. Konkurs nie posiada pierwszego ani drugiego miejsca. Wszyscy zwycięzcy traktowani są równorzędnie. 

UWAGA – Do oddania swojego głosu niezbędne jest podanie swojego adresu email oraz potwierdzenie go. Dzięki temu konkurs wolny jest od sztucznych głosów.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 18 czerwca 2020 roku.

Założenia Głosowania

Otwarte głosowanie internetowe
Jedna osoba = jeden głos
Głos można oddać tylko na jednego kandydata/kandydatkę
Trzech równorzędnych zwycięzców

Termin do oddania głosów upływa 08 czerwca! Pozostało:

Kandydaci

Do etapu głosowania przeszli następujący kandydaci (kolejność alfabetyczna):


1. Bieniek Andrzej
Portfolio Manager, Metlife PTE

Doświadczony zarządzający specjalizujący się w analizach, rynku kapitałowym oraz segmencie M&A. Od lipca 2018 roku związany z MetLife PTE jako analityk a następnie zarządzający aktywami funduszy DFE i OFE. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego oraz posiada certyfikat CFA.

2. Grzeliński PiotrSenior Assets Manager, Metlife PTE

Obecnie Dyrektor zarządzający aktywami w MetLife PTE S.A. Od września 2010 roku pełnił funkcję analityka akcji, a od grudnia 2013 roku jest zarządzającym aktywami. Od stycznia 2017 roku odpowiada za portfel otwartego funduszu emerytalnego. Od sierpnia 2018 roku odpowiada za portfel dobrowolnego funduszu emerytalnego. Absolwent projektu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi.

3. Iwaniuk WojciechPrezes Zarządu, InnerValue

Działa na rynku kapitałowym od 2009 roku. W tym czasie pracował przy komunikacji blisko 200 projektów, w tym największych IPO. Odpowiadał za IR w CD Project w latach 2011-2013. W 2019 roku doprowadził do transakcji z Grupą INC, gdzie jest znaczącym akcjonariuszem oraz pełni funkcję wiceprezesa.

4. Jerusalimcew AdamManadżer Inwestycyjny, Netrix Ventures

Adam Jerusalimcew jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego w Netrix Ventures, podmiotu zarządzającego pięcioma ASI o łącznej kapitalizacji ok. PLN 160 mln. Odpowiedzialny jest za współtworzenie strategii inwestycyjnych oraz całość procesu inwestycyjnego poczynając od pozyskiwania projektów inwestycyjnych, negocjowania transakcji a na wdrażaniu mechanizmów nadzoru właścicielskiego kończąc. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w jednym z warszawskich butików doradczych w dziale rynków kapitałowych, gdzie odpowiedzialny był za przeprowadzanie procesów transakcyjnych m.in. emisji obligacji, certyfikatów czy akcji w transakcjach pre-ipo.

5. Kamiński TomaszAdwokat, Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Od 5 lat adwokat w Kancelarii prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Wcześniej 4 lata pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Rynku Kapitałowego.

6. Kosiarski ŁukaszAnalityk Giełdowy, Pekao Investment Banking 

Posiada 10 letnie doświadczenie w analizach giełdowych specjalizując się w sektorach telekomunikacji, IT, gier video i biotechnologii. Od 2018 roku pracuje w  Pekao IB, gdzie przeprowadza analizy i wydaje rekomendacje dla spółek z powyższych sektorów.  Komentator sytuacji giełdowej dla krajowych mediów ekonomicznych.

7. Kruk JanZarządzający Funduszami, NN Investment Partners TFI

Od października 2013 roku związany z NN Investment Partners TFI S.A., najpierw na stanowisku stażysty w Departamencie Marketingu, a następnie od początku lipca 2014 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Inwestycji. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość specjalizacja Finanse Przedsiębiorstw oraz posiada tytuł Chartered Financial Analyst.

8. Miodoński RyszardDyrektor ds. Strategii Akcyjnych, Noble Funds TFI 

Blisko 7 lat temu dołączył do zespołu Noble Funds TFI jako analityk, a rok później awansował zostając jednym z najmłodszych zarządzających na polskim rynku kapitałowym. W Noble Funds TFI awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora, a następnie Dyrektora ds. Strategii Akcyjnych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 422) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2393) oraz tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Otrzymał m.in. nagrodę „Złoty Portfel” za najlepszy fundusz absolutnej stopy zwrotu za rok 2017.

9. Miśkowiec MichałWiceprezes Zarządu, Forum TFI

W Forum TFI odpowiada za tworzenie i wdrażanie nowych koncepcji inwestycyjnych. Zajmuje się problematyką tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego, korporacyjnego oraz papierów wartościowych. Wpisany na listę radców prawnych.

10. Mizera AdamMakler, Pekao Investment Banking 

Makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, oraz CFA, w trakcie programu ACCA. Na rynku kapitałowym od kilku lat, na co dzień pracuje jako Equity Sales Trader w domu maklerskim Pekao IB w zakresie obsługi inwestorów instytucjonalnych. Doceniany przez klientów za swoją wiedzę i zaangażowanie.

11. Namysł MateuszAnalityk Sektorowy, mBank 

Obecnie w mBanku zajmuje się analizą branż gospodarki, gdzie przewiduje różnego rodzaju zmiany na rynku finansowym i nie tylko. Pracował/praktykował w domach maklerskich, OFE oraz bankach. Wielokrotny laureat branżowych konkursów organizowanych przez Gazetę Giełdy Parkiet oraz Rzeczpospolitą (analiza techniczna, prognozy rynkowe, waluty, obligacje) a także Puls Biznesu (analizy rynków surowcowych).

12. Olszanowski PatrykAnalityk, NN Investment Partners TFI

Od maja 2017 roku związany z NN Investment Partners TFI S.A. na stanowisku analityka w Departamencie Inwestycji. Natomiast pracę rozpoczął w czerwcu 2014 roku w Domu Maklerskim Banku Handlowego jako pomocnik analityka, a od lutego 2015 do kwietnia 2017 roku pracował jako młodszy analityk w Amundi Polska TFI. Posiada ponad 4-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym oraz tytuł CFA.

13. Pawluć TomaszZarządzający Funduszami, Generali Investments TFI

W Generali Investments TFI od lipca 2015 r. Zajmuje się zarządzaniem portfelami asset management klientów instytucjonalnych, w tym w szczególności funduszem Generali Obligacje FIZ. Specjalizuje się w funduszach dłużnych inwestujących w regionie CEE. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 544 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2897. Wolny czas poświęca na swoje pasje – wędrówki po górach oraz seanse filmowe.

14. Rudzińska AleksandraSenior Associate, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy

Od 2013 roku związana z kancelarią Clifford Chance (Departament Bankowości i Finansów), obecnie na stanowisku Senior Associate. W latach 2018-2019 zatrudniona przez londyńskie biuro Clifford Chance w dziale Debt Capital Markets. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w Komisji Nadzoru Finansowego, X Trade Brokers oraz Investors TFI. Wpisana na listę radców prawnych. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną procesów pozyskiwania finansowania dłużnego, z naciskiem na rynki zagraniczne.

15. Rusak KamilStarszy Analityk Kredytowy, Generali Investments TFI

Doświadczony analityk odpowiedzialny m.in. za proces zarządzania ryzykiem kredytowym portfela obligacji korporacyjnych, wycenę dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, rozwój narzędzi wspomagających proces zarządzania aktywami. Absolwent dziennych studiów doktoranckich w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilku lat prowadzi na tej uczelni zajęcia z finansów korporacyjnych, obliczeniowych oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

16. Stalmach MichałZarządzający Funduszami, Skarbiec TFI

Analityk z wieloletnim doświadczeniem. W Skarbcu TFI zarządza subfunduszami o łącznych aktywach w wysokości 595 mln zł. Od października 2017 zarządza funduszami Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz  Skarbiec III Filar. Na początku 2019 i 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

17. Szymko AdamZarządzający Funduszami, Generali Investments

Zarządzający pracujący w zespole zarządzających funduszami dłużnymi Generali Investments TFI od sierpnia 2017 roku. Wcześniej był zarządzającym w BPS TFI. Specjalizuje się w obligacjach gospodarek wschodzących, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji w walutach lokalnych.

Dwukrotnie wyróżniony w branżowych nagrodach Alfa (za 2018 i 2019) oraz nominowany do nagrody Złotego Portfela (za 2019). Posiadacz polskiej licencji doradcy inwestycyjnego oraz szwajcarskiego tytułu Certified International Investment Analyst (CIIA) i amerykańskiego CAIA.

18. Zagórski PawełSenior Associate, Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy

Od 6 lat Senior Associate w Kancelarii Clifford Chance. Wcześniej pracował w AEGON Capital Group.

Oddaj swój głos!

Organizatorzy Konkursu

Dojrzałość na rynku pracy wyraża się nie wiekiem, tylko doświadczeniem. Dlatego ważne jest zdobywanie pierwszych szlifów i realizowanie prostych zadań dość wcześnie – najlepiej jeszcze w czasie studiów. Dynamiczna kariera to nie łut szczęścia, lecz połączenie odpowiedniej edukacji, umiejętności, doświadczenia oraz zbudowanych na przestrzeni czasu relacji. Taki miks jest niezbędny do robienia kariery na rynku. Dla każdego pracodawcy cennym kapitałem ludzkim są osoby mające za sobą edukację akademicką i pierwsze doświadczenia w pracy. Jeżeli do tego są w stanie szybko przyswajać nową wiedzę i szukają wyzwań, to wielka kariera zawsze jest możliwa.
Prezes ZMID
Paweł Cymcyk